WIJ ZIJN ER DAG
EN NACHT VOOR U
0527 - 25 10 70
06 - 30 09 68 66

MELD EEN OVERLIJDEN
DAG EN NACHT BEREIKBAAR
0527 - 25 10 70

Na het overlijden

De dood van een dierbare is altijd een grote emotionele gebeurtenis in het leven van nabestaanden. In de dagen na het overlijden moet er veel geregeld worden. Persoonlijke wensen spelen hierbij een grote rol. Het belangrijkste is dat een afscheid bij een overledene past, maar ook bij de nabestaanden. In nauwe samenspraak met de nabestaanden verzorgen wij begrafenissen en crematies, waarbij wij u zoveel mogelijk tot steun zal zijn, u zullen begeleiden bij het maken van keuzes, in alle vrijheid. Het is mogelijk een kennismakingsgesprek en/of een voorbespreking te hebben, voordat iemand is overleden.

Op verzoek ontvangt u van ons een ‘’Wensenboekje’’ waarin u uw wensen kenbaar kunt maken.
U kunt deze aanvragen via het contactformulier.

Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Kennismaken
Een dierbare is overleden. “Wat staat me te wachten?”

Kosten en verzekeringen

U kunt ons altijd bellen voor het regelen en verzorgen van een uitvaart, ongeacht of, en zo ja, hoe u verzekerd bent. De hoogte van het uit te keren bedrag is afhankelijk van het soort verzekering u heeft afgesloten. Een kapitaalverzekering keert altijd het totaal verzekerde bedrag uit, mits het aan de uitvaart besteed wordt. Een natura verzekering keert uit wat er in de polis besproken is. Bij een natura verzekering lijkt het vaak dat alles geregeld is, toch blijkt bijna altijd dat dit niet zo is en komen mensen alsnog voor verrassingen te staan. De meeste inwoners van de Noordoostpolder zijn bij Yarden (voorheen BVIJ / NUVA) verzekerd. Yarden is nu overgenomen door Dela. Met hen hebben wij uitstekende afspraken over de uitbetaling van het verzekerde bedrag. Ook hebben wij goede contacten en afspraken met de landelijke verzekeraars zoals, Ardanta/ASR, Nationale Nederlanden, Reaal. Als u advies wilt over een uitvaartverzekering, kunnen wij u daarbij helpen. Wij werken ook samen uitvaartverzekeraar ‘’De Laatste Eer’’ uit Steenwijk. Zij hebben uitstekende voorwaarden in een kapitaalpolis. Deze kapitaalpolis keert altijd het verzekerde bedrag uit, u heeft dus vrije beschikking over uw geld.

Een uitvaart is kostbaar. 

Wij vinden het dan ook zeer belangrijk dat er alle zorg en aandacht aan besteed wordt.
U krijgt dan ook van ons alle tijd en aandacht en u ontvangt altijd een transparante kostenbegroting, zodat u weet welke kosten er op u afkomen.

Mogelijkheden