WIJ ZIJN ER DAG
EN NACHT VOOR U
0527 - 25 10 70
06 - 30 09 68 66

Beeld en muziek tijdens de plechtigheid

Muziek is emotie en speelt bij vele mensen een belangrijke rol in zijn of haar leven.
Muziek roept herinneringen op en is daarom zo ontzettend belangrijk
bij het vorm geven aan een afscheidsplechtigheid. Soms staat de keuze van de muziek al
vast omdat degene die overleden is dit al bij leven heeft aangegeven.
Vaak weet men de richting wel, maar moeten er nog specifieke keuzes gemaakt worden.
Daar waar ik kan ondersteun ik families door bepaalde uitvoeringen aan te dragen.

Bij een plechtigheid is het ook mogelijk om tijdens
het luisteren naar de muziek, dit te ondersteunen
met beelden, beelden die mooie herinnerngen oproepen.